2021-03-10 06:53:36

B model i dalje

Na temelju preporuka Stožera civilne zaštite PGŽ-a i Epidemiološkog odjela NZZJZ-a te, osnivača naše škole, Primorsko-goranske županije, i dalje ćemo održavati nastavu po B modelu.

Dakle, sve do proljetnih praznika koji počinju 2.4.2021., učenici od 5. – 8. r., nastavljaju pohađati nastavu po B modelu. 

Budimo odgovorni!

Ravnatelj


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo