2017-11-15 19:53:10

Terenska nastava 2. razreda

Učenici drugih razreda OŠ „Sveti Matej“ Viškovo, sa svojim su učiteljicama, bili na terenskoj nastavi u Martinovu Selu u petak 20.10.2017. godine. Na terensku nastavu smo išli autobusom, u Martinovu Selu smo posjetili Gašparov mlin, Zavičajni muzej i Kovačiju.

Gašparov mlin u Martinovom selu i Kovačija su živi spomenici kulturno-povijesne baštine, dok je Zavičajni muzej uređen onako kako su se muzejske zbirke predstavljale koncem prošlog i početkom ovog stoljeća. Učenici su radoznalo i s interesom pratili, što im demonstrira i govori gospodin Bruno o mlinu i energiji riječne vodenice koja pretvara kukuruz i pšenicu u brašno.  Nakon Gašparovog mlina, posjetili smo Zavičajni muzej, gdje su učenici saznali o mlikaricama, ženama koje su s Grobnika s mlijekom, noseći ga u velikim aluminijskim posudama, pješačile, spuštajući se niz brdoviti put, kako bi opskrbljavale gradsko stanovništvo. Napomenuto je da su danas žive još dvije mlikarice koje imaju oko 90 godina. Na posljetku smo posjetili Kovačiju u Dražicama, obrt koji je prema riječima kovača Tonija otvoren već 90 godina. Učenici su imali priliku vidjeti kako se priprema žar za željezo, potom kako se grije u kovačkoj vatri do bijelog sjaja, a zatim se kliještima vadi iz vatre i polaže na nakovanj. Čekićem se tada dobiva željeni oblik zakovice, štapa, potkove, krampa, srpa i sličnog. Učenici su potkovice povezali sa srećom te su pojedini učenici ponijeli male suvenire za uspomenu. Pod dojmom svega što smo vidjeli krenuli smo natrag put našeg autobusa te se veseli i raspjevani vratili pred školu.

Učiteljice drugih razreda


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo