2017-06-20 13:43:14

Obavijest o održavanju dopunskog rada

Dopunski rad počet će u srijedu, 21. lipnja 2017. godine za sve nastavne predmete osim engleskog jezika kod profesorice Tee Varlaj koji počinje u petak, 23. lipnja 2017. godine. Raspored je sljedeći:

Uprava škole


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo