2017-02-23 13:05:06

I mi smo dobili BBC micro:bitove!

Uključili smo se i u projekt STEM revolucija, također Croatian Makersa. Dobili smo 20 BBC micro:bitova koji pripadaju primjercima najmodernije tehnologije. Poslužiti će nam da osvježimo nastavu i izvannastavne aktivnosti, ali i da se pripremimo za svijet koji nas čeka. Mentorica u ovom projektu, Milana Jakšić, prof. je, u utorak, bila na edukaciji za micro:bitove u CTK Rijeka. Sada preostaje da i viškovski učenici krenu koristiti te hardveriće. 

Milana Jakšić, prof.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo