2016-12-16 11:07:22

Obavijest o izvršenom odabiru agencija za provedbu višednevne izvanučioničke nastave

TURISTIČKIM AGENCIJAMA
- svima -

Obavještavamo sve dolje navedene agencije koje su ušle u odabir za prezentaciju na roditeljskim sastancima da će se oni održati u sljedećim terminima:

- ponuda br.2. (stručna ekskurzija učenika koji uče njemački jezik)– odabrane su agencije „CROMATOURS“ d.o.o. Lovran, Stella tours – Rijeka, VIA- Rijeka i A.N.A.B.A.R. tours – Rijeka – roditeljski sastanak u četvrtak 22.12.2016. u 17.00 sati
- ponuda br.3 (škola u prirodi) – odabrane su agencije „CROMATOURS“ d.o.o. Lovran, Stella tours – Rijeka, A.N.A.B.A.R. tours – Rijeka i Autotrans – Rijeka – roditeljski sastanak u petak 16.12.2016. u 17.00 sati

O odabiru agencije će se odlučiti glasovanjem na roditeljskim sastancima.

Ravnatelj škole:
Josip Crnić, prof.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo