2016-12-13 16:35:50

Obavijest o izvršenom odabiru agencija za provedbu višednevne izvanučioničke nastave

TURISTIČKIM AGENCIJAMA
- svima -

Obavještavamo vas da je dana 06.12.2016. godine Povjerenstvo za odabir agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave po ponudama 2 i 3 odlučilo sljedeće:

- ponuda br.2. (stručna ekskurzija učenika koji uče njemački jezik)– odabrane su agencije „CROMATOURS“ d.o.o. Lovran, Stella tours – Rijeka, VIA- Rijeka i A.N.A.B.A.R. tours - Rijeka
- ponuda br.3 (škola u prirodi) – odabrane su agencije „CROMATOURS“ d.o.o. Lovran, Stella tours – Rijeka, A.N.A.B.A.R. tours – Rijeka i Autotrans - Rijeka

O odabiru agencije odlučiti će se na roditeljskim sastancima, na kojem će se predstaviti sve navedene agencije.

Ravnatelj škole: 
Josip Crnić, prof.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo