2016-05-11 18:46:39

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

TURISTIČKIM AGENCIJAMA
- svima -

Poštovani,

            ovim putem vas pozivamo da temeljem priloženog obrasca dostavite vašu ponudu za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastava Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo (škola u prirodi sadašnjih 3. a, b, c i d razreda, a budućih 4. a, b, c i d razreda u šk.god.2016./2017.).

            Potencijalni davatelj usluge je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnom pozivu neće se razmatrati.

            S poštovanjem,
                                                                                                       Ravnatelj škole: 
                                                                                                       Josip Crnić, prof.

U privitku:
- obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastava


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo