2016-01-11 20:52:43

Informacije o prijavi djece za upis u 1. razred osnovne škole u školskoj 2016./2017. godini

POZIVAJU SE RODITELJI DA OD 25. DO 29. SIJEČNJA 2016. GODINE IZVRŠE PRIJAVU DJETETA U OSNOVNU ŠKOLU

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2016./2017. na području Primorsko- goranske županije upisuju se djeca koja do 1. travnja 2016. godine imaju navršenih šest godina života i to djeca rođena od 1. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati djeca rođena od 1. travnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine, koja će šest godina života navršiti do 31. prosinca 2016. godine.

Prijave djece za upis provodit će se od 25. do 29. siječnja 2016. godine u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta.

U OŠ „Sveti Matej“ Viškovo roditelji mogu prijaviti djecu za upis u 1. razred od 25. – 29. siječnja 2016. godine, u vremenu od 10,00 – 12,00 sati i od 16,00 – 18,00 sati, u uredu pedagoginje.

Na prijavu je potrebno donijeti:
- presliku rodnog lista djeteta i
- prijavu boravka ili osobnu iskaznicu.

Pedagoginja škole


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo