2021-06-11 08:38:14

Klokan bez granica 2021.

Učenici naše škole  i ove  su školske godine sudjelovali na međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez granica. Na natjecanju je sudjelovalo 116 učenika, od toga 75 učenika od 2. do 4. razreda, a 41 učenik  od 5. do 8.razreda. Natjecanje je  provedeno  u dva termina uz  i radi poštivanje epidemioloških mjera. Organizator je objavio termine: 

9.7.2021. objava rješenja na mrežnim stranicama HMD-a 

12.7.2021. objava neslužbenih rang – lista na mrežnim stranicama HMD-a 

12.7. – 19.7. u 23:59 zaprimanje primjedbi na plasman ili netočne podatke  isključivo elektronskim putem na e-mail klokan@math.hr 

Podjela nagrada u prvom tjednu nastavne godine 2021./22. 

Svim natjecateljima želimo uspjeha! 

Doris Marčelja, prof. 


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo